QGIS - WFS réteg használata

Korábban már írtam a távoli szerveren tárolt adatok szolgáltatásokon keresztül történő eléréséről, s kiemelten a Web Map Service (WMS) használatáról. Most egy másik szolgáltatás, az adatok vektoros állományként történő elérését lehetővé tevő Web Feature Service (WFS) sajátosságait és QGIS környezetben való használatát szeretném bemutatni.

Címkék: ,
QGIS - WMS réteg használata

Egyre gyakoribb, hogy az elemzések során használt adatok nem a saját számítógépünkön találhatók, hanem egy távoli szerveren, amelyet belső hálózaton vagy interneten keresztül érünk el. A távoli adatok használatának támogatására sokféle technikai megoldás született a közvetlen fájl- vagy adatbázis hozzáféréstől a célalkalmazásokon keresztül történő elérésig. Egyre elterjedtebb a köztes megoldásként is értelmezhető, szolgáltatásokon (service-ken) keresztül történő adatelérés, amely a szolgáltatás létrehozásakor meghatározott műveleteket teszi csupán lehetővé, ugyanakkor nem igényli speciális célalkalmazás fejlesztését. Távoli szervereken tárolt téradatok elérésére született egyik megoldás a Web Map Service (WMS), melynek használatát mutatom be QGIS környezetben.

Címkék: ,
Korrelációs mátrix Excel segítségével

Ebben a cikkben azt fogjuk górcső alá venni, hogy miként is lehet Excel segítségével korrelációs mátrixot készíteni, hiszen gyakran előfordulhat olyan eset a munkánk során, hogy szükségünk lenne az egyes változók között fennálló kapcsolat milyenségét és irányát leíró információra, azonban hirtelen nem áll rendelkezésünkre statisztikai elemző eszköz, csak az Excel. 

Címkék:
Excel makró - Egyéni függvény létrehozása

Excel használata során előfordulhatnak olyan összetett, sok függvény együttes használatát igénylő képletek, melyeket időről időre újra meg kell írni (vagy jobb esetben át kell másolni). Milyen jó lenne, ha ezekből a bonyolult logikát megvalósító képletekből valamiképpen egyetlen, könnyen használható függvényt tudnánk készíteni! A jó hír, hogy erre van mód! Egy egyszerű példán keresztül mutatom be, miként lehet saját, egyéni logikánkat megvalósító függvényt létrehozni, amelyet aztán az Excel celláiba írva ugyanúgy tudunk használni, mint például a SZUM() vagy DARAB() függvényeket.

Címkék: ,
QGIS - Tematikus térkép készítése külső adatforrás felhasználásával

Társadalmi-gazdasági jelenségek (pl. demográfia) fajlagos mutatókkal leírható dimenzióinak (pl. népsűrűség) ábrázolására gyakran használjuk a tematikus térképet. A tematikus térképek készítéséhez egyrészt ismerni kell a rájuk vonatkozó módszertani szabályokat, másrészt a technológiai eszközkészletet, amelyeken keresztül a megfelelő módszertani szabályok érvényesíthetők. A tematikus térképkészítés sokszínű világával és ennek szabályrendszerével ezúttal nem foglalkozunk, egy későbbi bejegyzésünkben azonban erre is kitérünk majd. Ebben a bejegyzésben arra helyezem a hangsúlyt, hogyan lehet külső adatforrást használni a tematikus térképezés során, és milyen lépéseken keresztül jutunk el egy egyszerű felületkitöltéssel ábrázolt tematikus térképig.

Címkék:
Dátumfejléc automatizálása Excelben

Riportok készítése során mindig arra törekszem, hogy a lehető legkisebb energiaráfordítással frissíthetők legyenek az új adatokkal.

Ebben a cikkben egy újabb apró, bár nagyon hasznos „trükköt” fogok bemutatni, mely az automatizálást hivatott elősegíteni, azaz hogy miként kell úgy felparaméterezni a dátumfejlécet, hogy az dinamikusan változzon hónapról hónapra.

Címkék:
QGIS - Gyakran használt vetületek kezelése

Térinformatikában, téradatokkal végzett feladatok során előbb-utóbb megkerülhetetlen a vetületek témaköre. A konkrét feladattól, a megkövetelt térbeli pontosságtól függ, milyen mélységig kell elmerülni a vetülettani ismeretekben. Az esetek nagyobb részében elegendő az alapokkal tisztában lenni és használni a térinformatikai eszközök vetületek területén nyújtott eszközeit. Jelen írásban pontosan ennyit szeretnék megtenni: egy-két fogalmi áttekintés után bemutatom, a QGIS segítségével hogyan kezelhető a 3-4 leggyakrabban használt vetület.

Címkék:
Praktikus Excel függvények riport készítéshez

Jelen cikket annak szentelem, hogy sorra vegyünk néhány olyan Excel függvényt, melyek jó szolgálatot tehetnek egy riport alapjának elkészítése során.

Megírását leginkább az inspirálta, hogy gyakran szembesülök azzal a problémával, miszerint sokan nem paraméterezik fel megfelelően a riportjuk alapjául szolgáló tábláikat (függvények alkalmazása helyett abszolút módon ráhivatkoznak egy adott cellára, gondolván, hogy annak pozíciója fix és sosem fog megváltozni). Mindez azt eredményezheti, hogy a riport értékei elcsúszhatnak.

Ezek elkerülése végett ajánlatos az Excel függvénytárában rendelkezésre álló lehetőségeket alkalmazni, még akkor is, ha a riport alap egy bizonyos értéke csupán egy konkrét mezőből táplálkozik (azaz nem szükséges semmiféle művelet alkalmazása).

Címkék:
© 2017 AdatTérKép